Trang Điều khoản và Chính sách Bảo mật

Trang Điều khoản và Chính sách Bảo mật

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web Tienaocfd. Truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

1.1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, hình ảnh, biểu đồ, tài liệu và tất cả các thông tin khác có trên trang web này là tài sản sở hữu của Tienaocfd và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định về quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Tienaocfd.

1.2. Trách nhiệm người dùng

Khi sử dụng trang web Tienaocfd, bạn cam kết không thực hiện các hành vi sau:

  • Gửi, đăng tải hoặc truyền bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức hoặc gây hại đến quyền riêng tư của người khác.
  • Sử dụng trang web để thực hiện hoạt động gian lận, lừa đảo hoặc xâm phạm vào hệ thống máy tính.
  • Lợi dụng trang web để tạo ra hoặc truyền bất kỳ loại virus, mã độc hoặc phần mềm độc hại khác.
  • Xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

Chính sách Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web Tienaocfd, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. Dưới đây là một số điểm chính của Chính sách Bảo mật:

2.1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, hoàn tất mẫu liên hệ hoặc tham gia vào các hoạt động trên trang web. Các thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài khoản tài chính.

2.2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý giao dịch và tư vấn cho bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý.

2.3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối của thông tin trong quá trình truyền hoặc lưu trữ.

2.4. Quyền truy cập và chỉnh sửa

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trong tài khoản cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật hoặc thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.